POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW
arch. Wiesław Gałkowski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul.Grudziądzka 8
  

tel. 646-51-35,
e-mail:
konserwator@powiatkwidzynski.pl

Informacje ogólne o zakresie działalności:

1. UZGODNIENIA
wszelkie prace - od wymiany stolarki okiennej, poprzez prace renowacyjne, po budowę nowych obiektów - prowadzone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków; terenach położonych w strefach ochrony konserwatorskiej oraz w obiektach znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, wymagają uprzedniego uzgodnienia PKZ.

2. KONSULTACJE
przed przystąpieniem do inwestycji (w fazie projektowej), jak i podczas prac (w fazie wykonawczej) można uzyskać konsultację lub poradę PKZ.

3. INSPEKCJE TERENOWE
lustracje obiektów w terenie prowadzone są w celu uściślenia zakresu ochrony konserwatorskiej - ustalenia i uszczegółowienia wytycznych konserwatorskich do projektu decyzji o warunkach zagospodarowania, sprawdzenie koncepcji rozwiązań projektowych; a objazdy gmin związane są z rozpoznaniem zasobów dziedzictwa kulturowego powiatu.

4. EWIDENCJA dóbr kultury
PKZ prowadzi ewidencję wartości kulturowych ziemi kwidzyńskiej - wykazy, spisy, opracowania, a także gromadzi i udostępnia informacje historyczne - opisy, materiały kartograficzne, ikonograficzne.

Wszystkie uzgodnienia i konsultacje Powiatowego Konserwatora Zabytków są nieodpłatne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Szefler 20-11-2008 16:46
Wytworzenie dokumentu:
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2008 16:46