herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Mapa biuletynu

Powiat kwidzyński
|___Dane teleadresowe
|___Wybory samorządowe
      |___Wybory 2010
            |___Komunikaty
            |___Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej
      |___Wybory 2014
      |___Wybory 2018
|___Referendum 2012
|___Status prawny
|___Statut
|___Przedmiot działania i kompetencje
|___Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
|___Budżet powiatu
      |___Uchwały budżetowe
            |___2004 r.
            |___2005 r.
            |___2006 r.
            |___2007 r.
            |___2008 r.
            |___2009 r.
            |___2010 r.
            |___2011 r.
            |___2012 r.
            |___2013 r.
            |___2014 r.
            |___2015 r.
            |___2016 r.
            |___2017 r.
            |___2018 r.
            |___2019 r.
      |___Wykonanie budżetu oraz WPF
            |___kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z oraz Rb-N
                  |___2005 r.
                  |___2006 r.
                  |___2007 r.
                  |___2008 r.
                  |___2009 r.
                  |___2010 r.
                  |___2011 r.
                  |___2012 r.
                  |___2013 r.
                  |___2014 r.
                  |___2015 r.
                  |___2016 r.
                  |___2017 r.
                  |___2018 r.
            |___informacja oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego
                  |___2003 r.
                  |___2004 r.
                  |___2005 r.
                  |___2006 r.
                  |___2007 r.
                  |___2008 r.
                  |___2009 r.
                  |___2010 r.
                  |___2011 r.
                  |___2012 r.
                  |___2013 r.
                  |___2014 r.
            |___kwartalne sprawozdania Rb 27s oraz Rb 28s
                  |___2008 r.
                  |___2009 r.
                  |___2010 r.
                  |___2011 r.
                  |___2012 r.
                  |___2013 r.
                  |___2014 r.
                  |___2015 r.
                  |___2016 r.
                  |___2017 r.
                  |___2018 r.
      |___Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
      |___Dotacje przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego oraz otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego
      |___Udzielone poręczenia i gwarancje
      |___Ulgi, odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty.
      |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
            |___2018 r.
            |___2017 r.
            |___2016 r.
            |___2015 r.
            |___2014 r.
            |___2013 r.
            |___2012 r.
            |___2011 r.
            |___2010 r.
            |___2009 r.
|___Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) powiatu
      |___Uchwały WPF
            |___2019 r.
            |___2018 r.
            |___2017 r.
            |___2016 r.
            |___2015 r.
            |___2014 r.
            |___2013 r.
            |___2012 r.
            |___2011 r.
      |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
            |___2018 r.
            |___2017 r.
            |___2016 r.
            |___2015 r.
            |___2014 r.
            |___2013 r.
            |___2012 r.
            |___2011 r.
|___Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego
|___Jednostki organizacyjne
      |___1. Szkoły gimnazjalne
      |___2. Szkoły ponadgimnazjalne
            |___1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie
            |___2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
            |___3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie
            |___4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie
            |___5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach
            |___6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie
      |___3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
            |___1. Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie
            |___2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
            |___3. Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie
      |___4. Domy pomocy społecznej
            |___1. Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                  |___OGŁOSZENIA
            |___2. Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie
      |___5. Pozostałe jednostki powiatowe
            |___1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie
            |___2. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
            |___3. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie
                  |___Ogłoszenia
                  |___Archiwum ogłoszeń
            |___4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
                  |___Informacje ogólne
                        |___Dane teleadresowe
                        |___Główne cele działań PCPR w zakresie pomocy społecznej
                        |___Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
                  |___Ogłoszenia
      |___6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie
|___Majątek powiatu
|___Przebieg i efekty kontroli
      |___2019 r.
      |___2018 r.
      |___2017 r.
      |___2016 r.
            |___Wystąpienia pokontrolne 2016r.
            |___Protokoły kontroli 2016
      |___2015 r.
            |___Protokoły kontroli 2015 r.
      |___2014 r.
            |___Wystąpienia pokontrolne 2014
            |___Wyjaśnienia do protokołu kontroli 2014
            |___Protokoły kontroli 2014
      |___2013 r.
            |___Protokoły kontroli 2013 r.
            |___Wyjaśnienia do protokołu kontroli 2013 r.
            |___Wystąpienia pokontrolne 2013r.
      |___2012 r.
            |___Wyjaśnienia do protokołu kontroli 2012 r.
            |___Wystąpienia pokontrolne 2012 r.
            |___Protokoły kontroli 2012 r.
      |___2011 r.
            |___Wyjaśnienia do protokołu kontroli 2011 r.
            |___Wystąpienia pokontrolne 2011r.
            |___Protokoły kontroli 2011r.
      |___2010 r.
            |___Wyjaśnienia do protokołu kontroli 2010 r.
            |___Wystąpienia pokontrolne 2010 r.
            |___Protokoły kontroli 2010 r.
      |___2009 r.
            |___Wyjaśnienia do protokołu kontroli 2009 r.
            |___Wystąpienia pokontrolne 2009 r.
            |___Protokoły kontroli 2009 r.
      |___Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie
      |___Kontrole wewnętrzne
            |___2017 r.
            |___2016 r.
            |___2015 r.
            |___2014 r.
            |___2013 r.
            |___2012 r.
            |___2011 r.
      |___Procedura kontroli przedsiębiorcy
Organy powiatu
|___Rada Powiatu
      |___Sesje Rady Powiatu (materiały na posiedzenie sesji, wyniki głosowania, transmisje na żywo i nagrania z posiedzenia sesji)
            |___2019 r.
            |___2018 r.
      |___Interpelacje i zapytania radnych
            |___2019 r.
            |___2018 r.
      |___Komisje Stałe Rady
      |___Terminarz posiedzeń
            |___Plany posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2019 r.
            |___Plany posiedzień Komisji i Rady Powiatu na 2018 r.
|___Zarząd Powiatu
      |___Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego
|___Uchwały
      |___Uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
            |___2004
                  |___lipiec 2004
                  |___sierpień 2004
                  |___wrzesień 2004
                  |___październik 2004
                  |___listopad 2004
                  |___grudzień 2004
            |___2005
                  |___styczeń 2005
                  |___luty 2005
                  |___marzec 2005
                  |___kwiecień 2005
                  |___maj 2005
                  |___czerwiec 2005
                  |___lipiec 2005
                  |___sierpień 2005
                  |___wrzesień 2005
                  |___październik 2005
                  |___listopad 2005
                  |___grudzień 2005
            |___2006
                  |___styczeń 2006
                  |___luty 2006
                  |___marzec 2006
                  |___kwiecień 2006
                  |___maj 2006
                  |___czerwiec 2006
                  |___lipiec 2006
                  |___sierpień 2006
                  |___wrzesień 2006
                  |___październik 2006
                  |___listopad 2006
                  |___grudzień 2006
            |___2007
                  |___styczeń 2007
                  |___luty 2007
                  |___marzec 2007
                  |___kwiecień 2007
                  |___maj 2007
                  |___czerwiec 2007
                  |___lipiec 2007
                  |___sierpień 2007
                  |___wrzesień 2007
                  |___październik 2007
                  |___listopad 2007
                  |___grudzień 2007
            |___2008
                  |___styczeń 2008
                  |___luty 2008
                  |___marzec 2008
                  |___kwiecień 2008
                  |___maj 2008
                  |___czerwiec 2008
                  |___lipiec 2008
                  |___sierpień 2008
                  |___wrzesień 2008
                  |___październik 2008
                  |___listopad 2008
                  |___grudzień 2008
            |___2009
                  |___Styczeń 2009 r.
                  |___Luty 2009 r.
                  |___Marzec 2009 r.
                  |___Kwiecień 2009 r.
                  |___Maj 2009 r.
                  |___Czerwiec 2009 r.
                  |___Lipiec 2009 r.
                  |___Sierpień 2009 r.
                  |___Wrzesień 2009 r.
                  |___Październik 2009 r.
                  |___Listopad 2009 r.
                  |___Grudzień 2009 r.
            |___2010
                  |___Styczeń 2010 r.
                  |___Luty 2010 r.
                  |___Marzec 2010 r.
                  |___Kwiecień 2010 r.
                  |___Maj 2010 r.
                  |___Czerwiec 2010 r.
                  |___Lipiec 2010 r.
                  |___Sierpień 2010 r.
                  |___Wrzesień 2010 r.
                  |___Październik 2010 r.
                  |___Listopad 2010 r.
                  |___Grudzień 2010 r.
            |___2011
                  |___Styczeń 2011 r.
                  |___Luty 2011 r.
                  |___Marzec 2011 r.
                  |___Kwiecień 2011 r.
                  |___Maj 2011 r.
                  |___Czerwiec 2011r.
                  |___Lipiec 2011 r.
                  |___Sierpień 2011r.
                  |___Wrzesień 2011 r.
                  |___Październik 2011 r.
                  |___Listopad 2011 r.
                  |___Grudzień 2011 r.
            |___2012
                  |___Styczeń 2012 r.
                  |___Luty 2012 r.
                  |___Marzec 2012 r.
                  |___Kwiecień 2012 r.
                  |___Maj 2012 r.
                  |___Czerwiec 2012 r.
                  |___Lipiec 2012 r.
                  |___Sierpień 2012 r.
                  |___Wrzesień 2012 r.
                  |___Październik 2012 r.
                  |___Listopad 2012 r.
                  |___Grudzień 2012 r.
            |___2013
                  |___Styczeń 2013 r.
                  |___Luty 2013 r.
                  |___Marzec 2013 r.
                  |___Kwiecień 2013 r.
                  |___Maj 2013 r.
                  |___Czerwiec 2013 r.
                  |___Lipiec 2013 r.
                  |___Sierpień 2013 r.
                  |___Wrzesień 2013 r.
                  |___Październik 2013 r.
                  |___Listopad 2013 r.
                  |___Grudzień 2013 r.
            |___2014
                  |___Styczeń 2014 r.
                  |___Luty 2014 r.
                  |___Marzec 2014 r.
                  |___Kwiecień 2014 r.
                  |___Maj 2014 r.
                  |___Czerwiec 2014 r.
                  |___Lipiec 2014 r.
                  |___Sierpień 2014 r.
                  |___Wrzesień 2014 r.
                  |___Październik 2014 r.
                  |___Listopad 2014 r.
                  |___Grudzień 2014 r.
            |___2015
                  |___Styczeń 2015 r.
                  |___Luty 2015 r.
                  |___Marzec 2015 r.
                  |___Kwiecień 2015 r.
                  |___Maj 2015 r.
                  |___Czerwiec 2015 r.
                  |___Lipiec 2015 r.
                  |___Sierpień 2015 r.
                  |___Wrzesień 2015 r.
                  |___Październik 2015 r.
                  |___Listopad 2015 r.
                  |___Grudzień 2015 r.
            |___2016
                  |___Styczeń 2016 r.
                  |___Luty 2016 r.
                  |___Marzec 2016 r.
                  |___Kwiecień 2016 r.
                  |___Maj 2016 r.
                  |___Czerwiec 2016 r.
                  |___Lipiec 2016 r.
                  |___Sierpień 2016 r.
                  |___Wrzesień 2016 r.
                  |___Października 2016 r.
                  |___Listopad 2016 r.
                  |___Grudzień 2016 r.
            |___2017
                  |___Styczeń 2017 r.
                  |___Luty 2017 r.
                  |___Marzec 2017 r.
                  |___Kwiecień 2017 r.
                  |___Maj 2017 r.
                  |___Czerwiec 2017 r.
                  |___Lipiec 2017 r.
                  |___Sierpień 2017 r.
                  |___Wrzesień 2017 r.
                  |___Październik 2017 r.
                  |___Listopad 2017 r.
                  |___Grudzień 2017 r.
            |___2018
                  |___Styczeń 2018 r.
                  |___Luty 2018 r.
                  |___Marzec 2018 r.
                  |___Kwiecień 2018 r.
                  |___Maj 2018 r.
                  |___Czerwiec 2018 r.
                  |___Lipiec 2018 r.
                  |___Sierpień 2018 r.
                  |___Wrzesień 2018 r.
                  |___Październik 2018 r.
                  |___Listopad 2018 r.
                  |___Grudzień 2018 r.
            |___2019
                  |___Marzec 2019 r.
                  |___Luty 2019 r.
                  |___Styczeń 2019 r.
      |___Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego
            |___1998
                  |___październik 1998
                  |___listopad 1998
                  |___grudzień 1998
            |___1999
                  |___styczeń 1999
                  |___marzec 1999
                  |___kwiecień 1999
                  |___maj 1999
                  |___czerwiec 1999
                  |___lipiec 1999
                  |___sierpień 1999
                  |___październik 1999
                  |___listopad 1999
                  |___grudzień 1999
            |___2000
                  |___styczeń 2000
                  |___luty 2000
                  |___marzec 2003
                  |___kwiecień 2000
                  |___maj 2000
                  |___czerwiec 2000
                  |___lipiec 2000
                  |___sierpień 2000
                  |___wrzesień 2000
                  |___październik 2000
                  |___listopad 2000
                  |___grudzień 2000
            |___2001
                  |___styczeń 2001
                  |___luty 2001
                  |___kwiecień 2001
                  |___maj 2001
                  |___czerwiec 2001
                  |___lipiec 2001
                  |___sierpień 2001
                  |___wrzesień 2001
                  |___październik 2001
                  |___grudzień 2001
            |___2002
                  |___styczeń 2002
                  |___luty 2002
                  |___marzec 2002
                  |___kwiecień 2002
                  |___maj 2002
                  |___czerwiec 2002
                  |___sierpień 2002
                  |___wrzesień 2002
                  |___listopad 2002
                  |___grudzień 2002
            |___2003
                  |___styczeń 2003
                  |___luty 2003
                  |___marzec 2003
                  |___kwiecień 2003
                  |___maj 2003
                  |___czerwiec 2003
                  |___wrzesień 2003
                  |___listopad 2003
                  |___grudzień 2003
            |___2004
                  |___styczeń 2004
                  |___marzec 2004
                  |___kwiecień 2004
                  |___maj 2004
                  |___czerwiec 2004
                  |___sierpień 2004
                  |___wrzesień 2004
                  |___październik 2004
                  |___grudzień 2004
            |___2005
                  |___styczeń 2005
                  |___luty 2005
                  |___marzec 2005
                  |___kwiecień 2005
                  |___maj 2005
                  |___czerwiec 2005
                  |___wrzesień 2005
                  |___listopad 2005
                  |___grudzień 2005
            |___2006
                  |___styczeń 2006
                  |___luty 2006
                  |___marzec 2006
                  |___kwiecień 2006
                  |___maj 2006
                  |___czerwiec 2006
                  |___lipiec 2006
                  |___sierpień 2006
                  |___październik 2006
                  |___listopad 2006
                  |___grudzień 2006
            |___2007
                  |___styczeń 2007
                  |___luty 2007
                  |___marzec 2007
                  |___kwiecień 2007
                  |___maj 2007
                  |___czerwiec 2007
                  |___sierpień 2007
                  |___wrzesień 2007
                  |___październik 2007
                  |___listopad 2007
                  |___grudzień 2007
            |___2008
                  |___styczeń 2008
                  |___luty 2008
                  |___marzec 2008
                  |___kwiecień 2008
                  |___maj 2008
                  |___czerwiec 2008
                  |___sierpień 2008
                  |___wrzesień 2008
                  |___październik 2008
                  |___listopad 2008 r.
                  |___grudzień 2008 r.
            |___2009
                  |___styczeń 2009 r.
                  |___luty 2009 r.
                  |___marzec 2009 r.
                  |___kwiecień 2009 r.
                  |___czerwiec 2009 r.
                  |___lipiec 2009 r.
                  |___sierpień 2009 r.
                  |___wrzesień 2009 r.
                  |___październik 2009 r.
                  |___listopad 2009 r.
                  |___grudzień 2009 r.
            |___2010
                  |___styczeń 2010 r.
                  |___luty 2010 r.
                  |___marzec 2010 r.
                  |___kwiecień 2010 r.
                  |___maj 2010 r.
                  |___czerwiec 2010 r.
                  |___sierpień 2010 r.
                  |___wrzesień 2010 r.
                  |___październik 2010 r.
                  |___grudzień 2010 r.
            |___2011
                  |___styczeń 2011 r.
                  |___luty 2011 r.
                  |___marzec 2011 r.
                  |___kwiecień 2011 r.
                  |___maj 2011 r.
                  |___czerwiec 2011 r.
                  |___sierpień 2011 r.
                  |___wrzesień 2011 r.
                  |___październik 2011 r.
                  |___grudzień 2011 r.
            |___2012
                  |___grudzień 2012 r.
                  |___listopad 2012 r.
                  |___październik 2012 r.
                  |___wrzesień 2012 r.
                  |___sierpień 2012 r.
                  |___czerwiec 2012 r.
                  |___maj 2012 r.
                  |___kwiecień 2012 r.
                  |___marzec 2012 r.
                  |___luty 2012 r.
                  |___styczeń 2012 r.
            |___2013
                  |___grudzień 2013 r.
                  |___październik 2013 r.
                  |___wrzesień 2013 r.
                  |___sierpień 2013 r.
                  |___lipiec 2013 r.
                  |___czerwiec 2013 r.
                  |___kwiecień 2013 r.
                  |___marzec 2013 r.
                  |___luty 2013 r.
                  |___styczeń 2013 r.
            |___2014
                  |___grudzień 2014 r.
                  |___październik 2014 r.
                  |___sierpień 2014 r.
                  |___czerwiec 2014 r.
                  |___marzec 2014 r.
                  |___styczeń 2014 r.
            |___2015
                  |___styczeń 2015 r.
                  |___marzec 2015 r.
                  |___kwiecień 2015 r.
                  |___czerwiec 2015 r.
                  |___sierpień 2015 r.
                  |___październik 2015 r.
                  |___grudzień 2015 r.
            |___2016
                  |___styczeń 2016 r.
                  |___luty 2016 r.
                  |___marzec 2016 r.
                  |___kwiecień 2016 r.
                  |___czerwiec 2016 r.
                  |___sierpień 2016 r.
                  |___wrzesień 2016 r.
                  |___październik 2016 r.
                  |___grudzień 2016 r.
            |___2017
                  |___styczeń 2017 r.
                  |___luty 2017 r.
                  |___marzec 2017 r.
                  |___kwiecień 2017 r.
                  |___czerwiec 2017 r.
                  |___sierpień 2017 r.
                  |___wrzesień 2017 r.
                  |___październik 2017 r.
                  |___grudzień 2017 r.
            |___2018
                  |___styczeń 2018 r.
                  |___marzec 2018 r.
                  |___kwiecień 2018 r.
                  |___czerwiec 2018 r.
                  |___sierpień 2018 r.
                  |___wrzesień 2018 r.
                  |___listopad 2018 r.
                  |___grudzień 2018 r.
            |___2019
                  |___styczeń 2019 r.
|___Zarządzenia Starosty
Starostwo Powiatowe
|___Starostwo Powiatowe
      |___1. Kierownictwo
      |___2. Wydziały
            |___1. Wydział Organizacyjny
            |___2. Wydział Finansowy
            |___3. Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Srodowiska
                  |___Ochrona Środowiska
                  |___Architektura i Budownictwo
            |___4. Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego
            |___5. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
            |___6. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego
            |___7. Wydział Infastruktury i Inwestycji
            |___8. Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej
      |___3. Zespoły
      |___4. Samodzielne stanowiska
            |___1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            |___2. Konserwator Zabytków Powiatu Kwidzyńskiego
            |___3. Audytor wewnetrzny
            |___4. Rewident
|___Poradnik interesanta
|___Regulamin organizacyjny
|___Rejestry i ewidencje
|___Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
|___Radni
|___Zarząd
|___Pozostałe
|___Kierownicy jednostek organizacyjnych
Zamówienia Publiczne
|___Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
|___Aktualne zamówienia publiczne
|___Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
|___Zamówienia publiczne do kwoty 30.000 Euro
|___Rozstrzygnięcia postępowań do kwoty 30.000 Euro
|___Archiwum zamówień publicznych
      |___2011
            |___Zawiadomienia o wyborze oferty
            |___Zamówienia poniżej 14 000 Euro
            |___Zamówienia powyżej 14 000 Euro
      |___2010
            |___Zawiadomienia o wyborze oferty
            |___Zamówienia poniżej 14 000 Euro
            |___Zamówienia powyżej 14 000 Euro
      |___2009
            |___Zawiadomienia o wyborze oferty
            |___Zamówienia poniżej 14 000 Euro
            |___Zamówienia powyżej 14 000 Euro
      |___2008
            |___Zawiadomienia o wyborze oferty
            |___Zamówienia poniżej 14 000 Euro
            |___Zamówienia powyżej 14 000 Euro
      |___2007
            |___Zawiadomienia o wyborze oferty
            |___Zamówienia poniżej 14 000 Euro
            |___Zamówienia powyżej 14 000 Euro
Dostęp do informacji publicznej
|___Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna
|___Informacja publiczna
|___Ponowne wykorzystywanie
|___Rejestr wniosków
      |___2019 r.
      |___2018 r.
      |___2017 r.
Środki pozabudżetowe (w tym UE)
|___Informacje o pozyskanych środkach pozabudżetowych (w tym UE)
Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze
|___Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze
Ochrona środowiska i budownictwo
|___Uwaga Przedsiębiorcy!
|___Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
      |___EKOPORTAL - publicznie dostępny wykaz danych (aktualne od 01.01.2009r.)
      |___INFOOS - publicznie dostępny wykaz danych ( do 31.12.2008r.)
|___Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami
|___Wykaz zgłoszeń robót budowlanych
      |___Wykaz zgłoszeń robót budowlanych wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a prawa budowlanego
            |___2019
                  |___marzec
                  |___luty
                  |___styczeń
            |___2018
                  |___grudzień
                  |___listopad
                  |___październik
                  |___wrzesień
                  |___sierpień
                  |___lipiec
                  |___czerwiec
                  |___maj
                  |___kwiecień
                  |___marzec
                  |___luty
                  |___styczeń
            |___2017
                  |___Grudzień
                  |___listopad
                  |___październik
                  |___wrzesień
                  |___sierpień
                  |___Lipiec
                  |___czerwiec
                  |___maj
                  |___kwiecień
                  |___marzec
                  |___luty
                  |___styczeń
            |___2016
                  |___grudzień
                  |___listopad
                  |___październik
                  |___wrzesień
                  |___sierpień
                  |___Lipiec
                  |___Czerwiec
                  |___Maj
                  |___Kwiecień
                  |___Marzec
                  |___Luty
                  |___styczeń
            |___2015 r.
                  |___Grudzień
                  |___Listopad
                  |___pażdziernik
                  |___wrzesień
                  |___sierpień
                  |___lipiec
                  |___czerwiec
|___Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu kwidzyńskiego
Informacje
|___Ogłoszenia
      |___PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW
      |___GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
      |___DYŻURY APTEK
      |___OGŁOSZENIA
|___Obwieszczenia
      |___OBWIESZCZENIA
            |___2007-09-21, Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
            |___2007-09-21, INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
            |___2007-10-22, Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie dot. kontroli przewodów kominowych
|___Petycje
|___Skargi i wnioski
|___Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
|___Biuro Rzeczy Znalezionych
|___Ochrona danych osobowych