Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIX/361/06 z dnia 2006-06-26 o zmianie uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia

Uchwała Nr XLIX/361/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2006 r.

  

o zmianie uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia
25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą w roku szkolnym 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

            Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.) wraz z dokumentami uszczegóławiającymi 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą w roku szkolnym 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (Dz. U. Woj. Pomor. Nr 77, poz. 1533 z późn. zm.), w załączniku ?Regulamin przyznawania
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą w roku szkolnym 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa? wprowadza się następujące zmiany:

w § 3 ust. 1 pkt 4 o treści:

?4) nie pobierają innego stypendium o charakterze socjalnym.?

otrzymuje  brzmienie:

?4) nie pobierają innego stypendium o charakterze socjalnym, z wyjątkiem stypendium, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz. U. Nr 73, poz. 502).?

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 § 3.

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006 r.

2.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 01-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 10:22