Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXXII/Nr 236/05 z dnia 2005-03-15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna ? wiadukt wraz z dojazdami"

Załącznik Nr 2

                                                                                                            do protokołu 32/XXXII

                                                                                                            z XXXII sesji

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                                            z dnia 15 marca 2005r.

 

Uchwała Nr XXXII/236/2005

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 15 marca 2005r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna – wiadukt wraz z dojazdami" 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu , uchwala co następuje: 

§  1 

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna – wiadukt wraz z dojazdami" w wysokości 4.125.235 zł. 

§  2 

Pożyczka o której mowa w § 1 zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego O/O Gdańsk.  

§ 3 

Ustala się termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2006r. 

§ 4 

Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi na warunkach ustalonych odrębną umową z dochodów własnych powiatu oraz ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych na projekt Nr Z/222/I/1.1.1./198/04  pod nazwą " Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna –wiadukt wraz z dojazdami"  

§ 5 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy pożyczki  zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 do § 4. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego O/O Gdańsk pozwoli  na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna – wiadukt wraz z dojazdami" w wysokości 4.125.235 zł.

Spłata zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami nastąpi na warunkach ustalonych odrębną umową z dochodów własnych powiatu oraz ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 18-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 22-11-2010 18:57