Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2022-04-11 09:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2022-04-11 09:47
dokument Zgodna z załącznikiem,,Lista klasyfikatorów" 2021-11-09 11:56
dokument Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2021-06-24 14:12
dokument Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2021-06-24 14:10
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 263 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. 2020-12-16 08:41
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 262 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. 2020-12-16 08:41
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2020-11-19 14:02
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-10-22 13:30
dokument Lista klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Kwidzyńskiego zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 29 marca 2019 r. do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. 2020-10-21 08:30
dokument Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2020-02-28 10:51
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2019-12-19 10:37
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: - dz. 174/4 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. 2019-12-06 08:28
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: - dz. 174/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. 2019-12-06 08:27
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: - dz. 159/1 i 159/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. 2019-12-06 08:26
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2019-11-22 11:55
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 2019-11-21 09:56
dokument Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2019-10-22 13:33
dokument Zaproszenie do współpracy dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych. 2019-09-12 11:35
dokument Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2019-09-02 12:33
dokument Lista klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Kwidzyńskiego zgodnie z wydanym zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 29 marca 2019 r. do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. 2019-06-12 08:15
dokument Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w 2019 r. 2019-06-06 09:02
dokument Lista klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Kwidzyńskiego zgodnie z wydanym zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 29 marca 2019 r. do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. - dokument stracił ważność 2019-05-22 07:09
dokument Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2019-05-16 07:42
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w 2019 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2019-05-08 08:41
dokument Lista klasyfikatorów upoważnionych do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. 2020-06-15 09:13
dokument Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2019-04-12 10:50
dokument Odwołanie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej. 2019-04-11 11:55
dokument Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej. 2019-04-05 08:40
dokument Informacja ws. utworzenia listy klasyfikatorów i uruchomienia portalu rzeczoznawcy i geodety. 2019-04-04 08:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2019-04-01 10:48
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" 2019-03-14 08:15
dokument Ogłoszenie o wynikach postępowania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu. 2019-01-15 12:00
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 2019-01-10 12:00
dokument Informacja o wyborze oferty w sprawie realizacji zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2018-12-14 06:56
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2018-12-14 06:53
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 2018-12-14 06:52
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 197/1 w obrębie 0008, m. Kwidzyn. 2018-12-13 14:11
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 126 w obrębie 0008, m. Kwidzyn. 2018-12-13 14:11
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej:dz. 74 w obrębie Barcice, gm. Ryjewo. 2018-12-13 14:11
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 41 i 70 w obrębie Barcice, gm. Ryjewo. 2018-12-13 14:09
dokument Informacja dotycząca oferty Koła Łowieckiego Daniel w Kwidzynie, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2018-11-29 13:08
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2018-11-16 10:22
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 369 w obrębie Barcice, gm. Ryjewo 2018-08-24 09:03
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 402/2 w obrębie Barcice, gm. Ryjewo 2018-08-24 09:03
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 401 w obrębie Barcice, gm. Ryjewo 2018-08-24 09:01
dokument Informacja RODO do informacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018 - 2022 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. 2018-07-27 11:24
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018 - 2022 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. 2018-07-27 11:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 109 w obrębie Otoczyn, gm. Gardeja. 2018-07-27 08:06
dokument Informacja RODO do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018 - 2022 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. 2018-06-29 12:21
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018 - 2022 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. 2018-06-29 12:19
dokument Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa" w 2018 r. 2018-06-06 07:28
dokument Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia konkursowego pn. Wybór realizatora/ów programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019" w ramach którego wykonane zostaną szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typ 6, 11, 16, 18) dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego, gminy: Gardeja, Ryjewo, Sadlinki oraz miasto i gmina Prabuty urodzonych w 2006 r. i 2007 r. 2018-06-01 13:05
dokument W dniu 29.05.2018 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego przyjął sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-05-30 14:22
dokument Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2018-05-11 11:27
dokument Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019" 2018-05-10 13:22
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: - dz. 109 w obrębie Otoczyn, gm. Gardeja. 2018-05-08 12:31
dokument Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2018-04-27 10:53
dokument Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2018-04-27 10:38
dokument Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019". 2018-05-10 13:13
dokument Informacja o wyniku konkursu ofert Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019". 2018-04-13 12:42
dokument Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2018-04-11 11:22
dokument Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 roku. 2018-04-09 09:27
dokument Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2018 i 2019. 2018-03-13 11:08
dokument Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 2018-03-02 11:04
dokument Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej. 2018-03-13 11:04
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 292/3 w Tychnowach gm. Kwidzyn. 2018-01-16 07:56
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 292/2 w Tychnowach gm. Kwidzyn. 2018-01-16 07:55
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 222/1 w Korzeniewie gm. Kwidzyn. 2018-01-16 07:54
dokument ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sport. 2018-01-15 07:40
dokument Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej - "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej". 2017-12-15 09:30
dokument ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2017-12-15 07:46
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu. 2017-11-30 09:54
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 2017-11-30 09:53
dokument Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2017-11-16 06:56
dokument Informacja o wyniku konkursu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019. 2017-11-03 08:55
dokument ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO zaprasza do składania ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019. 2017-09-22 13:01
dokument ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO zaprasza do składania ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019. 2017-09-07 13:27
dokument Szkoła, której przyznano wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń". 2017-07-10 07:58
dokument Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa" w 2017 r. 2017-07-10 07:57
dokument ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2016-11-17 09:34
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2016-09-05 12:27
dokument Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego (dz. 350/10 przy ul. Donimirskich 6 w Ryjewie). 2016-06-13 12:54
dokument Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego (dz. 350/11, 350/12, 350/13, 350/15, 350/16 przy ul. Donimirskich w Ryjewie). 2016-06-13 12:53
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-05-20 06:49
dokument Komunikat Starosty Kwidzyńskiego o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Kwidzynie umowy zbycia udziałów "Zdrowie" Spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie na rzecz EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 2016-04-11 08:31
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczace umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze uzyteczności publicznej na terenie powiatu kwidzyńskiego 2015-09-25 14:28
dokument Informacja o wejściu w życie nowej ustawy o zbiórkach publicznych . 2014-07-11 08:02
dokument Komunikat Starosty dot. nabycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedziba w Kwidzynie 2013-06-03 09:24
dokument PUBLICZNE Zaproszenie do NEGOCJACJI 2013-03-18 08:42
dokument Komunikat o unieważnieniu postępowania 2013-02-07 14:05
dokument ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT 2013-01-31 09:19
dokument Starosta Kwidzyński na podstawie przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, aktów wykonawczych do tej ustawy w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, art. 389 kodeksu cywilnego zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert zawarcia umowy przedwstępnej nabycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie w przetargu nieograniczonym. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność szpitali (86.10.Z PKD). 2012-12-20 12:56
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nabycia udziałów "Zdrowie" Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie 2012-05-30 13:58
dokument ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE UDZIAŁÓW w Spółce "Zdrowie" z siedzibą w Kwidzynie 2012-05-02 09:25
dokument Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zapewnia dostęp do świadczeń usług tłumacza języka migowego 2012-04-17 12:05
dokument Starosta Kwidzyński na podstawie przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, aktów wykonawczych do tej ustawy w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert nabycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie w przetargu nieograniczonym. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność szpitali (86.10.Z PKD) 2012-04-11 07:02