Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXIV/206/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

Uchwała Nr XXXIV/206/2009

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 lipca 2009 r.


w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2, art. 27 ust.1 i 3 i art. 31c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 60 pkt 2 i 3 Statutu Powiatu Kwidzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. Nr 77, poz. 1534)Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego została wybrana Pani Danuta Woronowicz.

  2. Stosunek pracy zostaje nawiązany na podstawie wyboru.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kwidzyńskiemu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W związku z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, na podstawie art. 31 c ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady należy podjęcie uchwały o wyborze nowego członka zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Z uwagi na powyższe wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 04-08-2009 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Krzysztofiak 04-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2009 15:01