Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 239/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2009 r.w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Uchwała Nr 239/2009
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 24 września 2009 r.w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XV/100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

                                                                      § 1

1.Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Programu - Listy zakładanych priorytetowych projektów w Programie poprzez dodanie punktów:

 

L.P.

 

Priorytet

 

Projektodawca

 

Tytuł projektu

 

Czas realizacji

Szacunkowa kwota

 

48.

 

IX

 

Szkoła Języków Obcych YES!

Gdynia

 

Lepsza przyszłość – program rozwojowy dla uczniów szkół zawodowych w powiecie kwidzyńskim

 

IX. 2009 –

VIII 2011

 

600 000 PLN

 

49.

 

VII

 

Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”

Kwidzyn

 

Wioska tematyczna sposobem na integrację społeczną mieszkańców nadwiślańskich miejscowości powiatu kwidzyńskiego

 

IV.2010 –

XII.2010

 

50 000 PLN

 

50.

 

VII

 

Gmina Ryjewo

 

Animator społeczny w działaniu na rzecz integracji mieszkańców

 

I.2010 –

IX 2010

 

50 000 PLN

 

51.

 

 

 

 

 

VII

 

„Eko-Inicjatywa”

Kwidzyn

 

Działalność gospodarcza w organizacji ekologicznej sposobem na integrację mieszkańców terenów wiejskich

 

I.2010 –

XII.2010

 

 

50 000 PLN

 

52.

 

 

 

VII

 

Powiat Kwidzyński

 

Młodzież szansą na lepsze jutro

 

IX.2010-

X.2010

 

50 000 PLN


2. Zmieniona lista Zakładanych priorytetowych projektów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                        § 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

                                                                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            UZASADNIENIE

  Powiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej jest wdrażany drogą realizacji konkretnych projektów przez określonych realizatorów. Realizacja tychże projektów przez różne podmioty w objętych Programem obszarach złoży się na realizację zadań i celów Programu.
Do Programu dołączono listę zakładanych priorytetowych projektów w jego ramach. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich projektów przewidzianych do realizacji, będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sposób zamieszczania projektów na liście określa Procedura aktualizacji załącznika Nr 1 do Programu. Organem rekomendująco – opiniującym dla Programu jest Zespół ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej zmiany w Załączniku nr 1 będą zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.
Od miesiąca stycznia br. trwają konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszone przez Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą. W związku z tym do Zespołu ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej wpłynęły fiszki projektowe z prośbą o zaopiniowanie i zarekomendowanie projektów do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania:
1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 30-09-2009 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wodejko 24-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 13-10-2009 14:43