Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXVI/217/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie "Od uczestnika do pracownika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Uchwała Nr XXXVI/217/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 28 września 2009 r.w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie „Od uczestnika do pracownika” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz w związku z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanego przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712)


Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje: 

                                                                      § 1

Zatwierdza się do realizacji projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie „Od uczestnika do pracownika” zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                                                                      § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego. 

                                                                      § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                              UZASADNIENIE

Powiat Kwidzyński poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Od uczestnika do pracownika” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, który został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do dofinansowania.
Celem ogólnym projektu jest udzielenie osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia w samodzielności i niezależnym życiu oraz rozwój podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych dostosowanych do możliwości rozwojowych uczestników, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej.
W przedmiotowej sprawie wymagana jest uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 02-10-2009 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 02-10-2009 15:02