Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XLV/324/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2005. 2009-04-23 09:30
dokument Uchwała XLV/325/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2005. 2009-04-23 09:44
dokument Uchwała Nr XLV/326/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2005. 2009-04-23 09:43
dokument Uchwała XLV/ 327/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2005 2009-04-23 09:42
dokument Uchwała Nr XLV/328/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania 2009-04-23 09:41
dokument Uchwała XLV/329/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej. 2009-04-23 09:40
dokument Uchwała XLV/330/06 z dnia 2006-03-27 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. 2009-04-23 09:39
dokument Uchwała XLV/331/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. 2009-04-23 09:38
dokument Uchwała XLV/332/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2009-04-23 09:37
dokument Uchwała XLV/333/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2009-04-23 09:37
dokument Uchwała XLV/334/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2009-04-23 09:34
dokument Uchwała XLV/335/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zatwierdzenia projektu: "Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 2010-11-22 18:42
dokument Uchwała XLV/336/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. 2009-04-23 09:33
dokument Uchwała XLV/337/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" w 2006 roku. 2010-11-22 18:43
dokument Uchwała XLV/338/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokonania zmiany przebiegu granicy Powiatu Kwidzyńskiego. 2009-04-23 09:45