Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 321/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

Uchwała Nr 321/ 2010
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XV/100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:
   
§ 1

1.Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Programu - Listy zakładanych priorytetowych projektów w Programie poprzez dodanie punktu:

LP

Priorytet

Projektodawca

Tytuł projektu

Czas realizacji

Szacunkowa kwota

65

VII

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Samorządowych „DELTA”, Kwidzyn

„DELTA - MŁODZIEűOWY KLUB ŚRODOWISKOWY”

II. 2011 - VI.2012

1 000 000 PLN

66

VII

Powiat Kwidzyński

OTWARTY POWIAT - INTEGRACJA OSÓB WYKLUCZONYCH Z TERENU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO POPRZEZ NOWATORSKIE FORMY WSPARCIA

XI. 2010 - XII.2011

700 000 PLN

67

VII

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, Kwidzyn

KULTURA! - WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH POPRZEZ DOSTĘP DO DÓBR KULTURY DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW ZDEGRADOWANYCH STRUKTURALNIE W POWIECIE KWIDZYŃSKIM

III.2011- XII 2012

700 000 PLN

68

VII

Stowarzyszenie Eko - Inicjatywa

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „ZAUŁEK BENOWO”

XI.2010 - XII.2012

1 000 000 PLN

69

VIII

Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny, Górki

„MOJE KWALIFIKACJE - MOJE ZATRUDNIENIE”

I.2011 - XII 2012

2 000 000 PLN

70

VIII

Gmina Miejska Kwidzyn/ Kwidzyńskie Centrum Kultury

„WZROST KWALIFIKACJI WZMACNIA BEZPIECZEŃSTWO NA RYNKU PRACY”

XII.2010 - XII.2012

1 000 000 PLN

71

VIII

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Samorządowych „DELTA”, Kwidzyn

„ZAINWESTUJ W SIEBIE - MENADŻER XXI WIEKU”

I. 2010 - XI. 2011

1 500 000 PLN

72

VIII

Stowarzyszenie „Nasza Europa” Kwidzyn

„LEPSZE KADRY”

I.2011 - VI.2012

1 150 000 PLN

73

VIII

Stowarzyszenie „Nasza Europa” Kwidzyn

„NOWE SZANSE - LEPSZE KADRY”

I.2011 - VI.2012

1 153 000 PLN

2. Zmieniona lista Zakładanych priorytetowych projektów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Powiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej jest wdrażany drogą realizacji konkretnych projektów przez określonych realizatorów. Realizacja tychże projektów przez różne podmioty w objętych Programem obszarach złoży się na realizację zadań i celów Programu.

Do Programu dołączono listę zakładanych priorytetowych projektów w jego ramach. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich projektów przewidzianych do realizacji, będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sposób zamieszczania projektów na liście określa Procedura aktualizacji załącznika Nr 1 do Programu. Organem rekomendująco - opiniującym dla Programu jest Zespół ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej zmiany w Załączniku nr 1 będą zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.

Od miesiąca stycznia br. trwają konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszone przez Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą. W związku z tym do Zespołu ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej wpłynęły fiszki projektowe z prośbą o zaopiniowanie i zarekomendowanie projektów do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 26-07-2010 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 22-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 26-07-2010 08:37