Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XL/Nr 291/05 z dnia 2005-11-07 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. 2009-04-23 13:46
dokument Uchwała XL/Nr 292/05 z dnia 2005-11-07 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006". 2010-11-22 18:48
dokument Uchwała XL/ Nr 293/05 z dnia 2005-11-07 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Oddziale Gdańskim TVP S.A. 2009-04-23 13:47
dokument Uchwała XL/Nr 294/05 z dnia 2005-11-07 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego 2009-04-23 13:47
dokument Uchwała XL/Nr 295/05 z dnia 2005-11-07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2009-04-23 13:48
dokument Uchwała XL/Nr 296/05 z dnia 2005-11-07 w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego". 2010-11-22 18:49
dokument Uchwała XL/Nr 297/05 z dnia 2005-11-07 w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006". 2010-11-22 18:49