Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XXXVIII/Nr 280/05 z dnia 2005-09-05 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na remont sali narad przekraczającego granicę wydatków przewidzianych w budżecie powiatu w roku 2005. 2009-04-23 13:36
dokument Uchwała XXXXVIII/Nr 281/05 z dnia 2005-09-05 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego do wszczęcia postępowania zmierzającego do wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu powiatu kwidzyńskiego. 2009-04-23 13:39
dokument Uchwała XXXVIII/Nr 282/05 z dnia 2005-09-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego 2009-04-23 13:39
dokument Uchwała XXXVIII/Nr 283/05 z dnia 2005-09-05 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic w obrębie granic 2009-04-23 13:38
dokument Uchwała XXXVIII/Nr 284/05 z dnia 2005-09-05 w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie Projektu "Modernizacja drogi powiatowej nr 09592 Krzykosy - Zebrdowo w powiecie kwidzyńskim". 2010-11-22 18:50
dokument Uchwała XXXVIII/Nr 285/05 z dnia 2005-09-05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. 2009-04-23 13:37
dokument Uchwała XXXIX/Nr 286/05 z dnia 2005-09-28 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. 2009-04-23 13:40
dokument Uchwała XXXIX/Nr 287/05 z dnia 2005-09-28 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. 2009-04-23 13:41
dokument Uchwała XXXIX/Nr 288/05 z dnia 2005-09-28 W sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy nr 35/PFOŚiGW/2003 z Miastem Kwidzyn dotyczącej określenia udziału finansowego Powiatu Kwidzyńskiego w pokryciu kosztów realizacji inwestycji "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej" 2010-11-22 18:51
dokument Uchwała XXXIX/Nr 289/05 z dnia 2005-09-28 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na utworzenie i funkcjonowanie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej. 2009-04-23 13:42
dokument Uchwała XXXIX/Nr 290/05 z dnia 2005-09-28 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego 2009-04-23 13:43