Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn- Trzciano- Straszewo od 7+ 780,00 km do km 12+ 900,00. 2010-08-16 12:29
dokument Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2010-08-16 12:29
dokument Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych. 2010-08-16 12:28
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2009/2010. 2010-08-16 12:27
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2009/2010. 2010-08-16 12:27
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2009/2010. 2010-08-16 12:26
dokument Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II) Kwidzyn- Trzciano -Straszewo od 7+ 780,00 km do km 12+ 900,00. 2010-08-16 12:26
dokument Przetarg nieograniczony na ustalenie i regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu kwidzyńskiego wraz z przygotowaniem wniosku do Sądu Rejonowego w Kwidzynie Wydziału V Ksiąg Wieczystych o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości. 2010-08-16 12:25
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ZSO nr 2 w Kwidzynie przy ul. Słonecznej 2 dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2010-08-16 12:24
dokument Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do wysokości 24 021 500, 00 PLN 2010-08-16 12:23
dokument Przetarg nieograniczony na wzmocnienie infrastruktury drogowej w powiecie kwidzyńskim poprzez modernizację drogi powiatowej Kwidzyn- Trzciano- Straszewo- Etap III przebudowa odcinka drogi. 2010-08-16 12:22
dokument Przetarg nieograniczony na budowę boiska dla Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Staszica w Kwidzynie- boisko wielofunkcyjne. 2010-08-16 12:22
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżącego utrzymania w czystości pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2010-08-16 12:21
dokument Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych. 2010-08-16 12:20
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na zastąpieniu analogowych map ewidencyjnych numeryczną mapą ewidencyjną dla wybranych obrębów gminy Gardeja i gminy Prabuty z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej w ramach projektów Phare 2003 "Wektoryzacja map katastralnych w Polsce" oraz "Modernizacja i aktualizacja baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LIPS) w tym opracowanie ortofotomapy oraz postaci wektorowej danych graficznych zintegrowanych z częścią opisową dla obszaru ok. 28 tys. km2" a także napełnienie bazy danych systemu EWID 2007 wynikami opracowania. 2010-08-16 12:19
dokument Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę mebli biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b dla inwestycji pn. Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego i niektórych jednostek organizacyjnych. 2010-08-16 12:17
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowanych w ramach projektu pn. "rozbudowa infrastruktury transportowo- komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyn- Etap I i Etap II". 2010-08-16 12:19
dokument Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chodkiewicza w Prabutach wraz z odwodnieniem. 2010-08-16 12:14
dokument Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestycyjnego przy realizacji projektu pn. "rozbudowa infrastruktury transportowo- komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna - Etap I i II". 2010-08-16 12:12
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych praz przebudowa ciągów pieszych. 2010-08-16 12:10
dokument Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia audiowizualnego sal narad w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b w ramach inwestycji pn. Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego i niektórych jednostek organizacyjnych. 2010-08-16 12:09
dokument Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b dla inwestycji pn. Adaptacji obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego i niektórych jednostek organizacyjnych. 2010-08-16 12:08
dokument Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej dla potrzeb rozmów służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2010-08-16 12:05
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Sala sportowa przy ZSP nr 2 w Kwidzynie". 2010-08-16 12:08