Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XXXIIII/Nr 238/05 z dnia 2005-04-04 w sprawie zatwierdzenia projektu "Komputer i angielski m. in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim" w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2010-11-22 18:56
dokument Uchwała XXXIV/Nr 239/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2004 oraz isto 2009-04-23 12:53
dokument Uchwała XXXIV/Nr 240/05 z dnia 2005-04-11 sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu w roku 2004 oraz istotnych zagro 2009-04-23 12:50
dokument Uchwała XXXIV/Nr 241/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2004. 2009-04-23 12:51
dokument Uchwała XXXIV/Nr 242/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004 2009-04-23 12:49
dokument Uchwała XXXIV/Nr 243/05 z dnia 2005-04-11 sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania 2009-04-23 12:49
dokument Uchwała XXXIV/Nr 244/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie powierzenia Miastu Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VI Dni Powiatu Kwidzyńskiego. 2009-04-23 12:47
dokument Uchwała XXXIV/Nr 245/05 z dnia 2005-04-11 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. 2009-04-23 12:47
dokument Uchwała XXXIV/Nr 246/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego 2009-04-23 12:46
dokument Uchwała XXXV/Nr 247/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2004 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2004. 2009-04-23 13:05
dokument Uchwała XXXV/Nr 248/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie założenia Technikum nr 1 w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. 2009-04-23 13:04
dokument Uchwała XXXV/Nr 249/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie założenia Technikum nr 2 w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2009-04-23 13:01
dokument Uchwała XXXV/Nr 250/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie ustalenia numeru porządkowego i zmiany nazwy Technikum w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Kw 2009-04-23 13:01
dokument Uchwała XXXV/Nr 251/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie założenia Technikum nr 4 w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2009-04-23 13:03
dokument Uchwała XXXV/Nr 252/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2005 r. 2009-04-23 13:02
dokument Uchwała XXXV/Nr 253/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą w roku szkoln 2009-04-23 13:00
dokument Uchwała XXXV/Nr 254/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Oper 2009-04-23 12:54
dokument Uchwała XXXV/Nr 255/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego oraz przyjęcia regulaminów przyznawania i przeka 2009-04-23 12:55
dokument Uchwała XXXV/Nr 256/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów z terenu powiatu kwidzyńskiego. 2009-04-23 12:56
dokument Uchwała XXXV/Nr 257/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego. 2009-04-23 12:57
dokument Uchwała XXXV/Nr 258/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną przez Radę na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie 2009-04-23 12:58
dokument Uchwała XXXV/Nr 259/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2009-04-23 13:05