Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Dostawa tablic rejestracyjnych. 2010-08-16 14:46
Na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawę drukarek. 2010-08-16 14:46
Wykonanie przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Nebrowo Wielkie wzdłuż drogi powiatowej nr 3209G Grabowo - Rusinowo. 2010-08-16 14:47
Udzielenie i obsługa kredytu. 2010-08-16 14:45
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2007/2008. 2010-08-16 14:44
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2007/2008. 2010-08-16 14:43
Dostawa, montaż i uruchomienie platformy schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach - Gmina Ryjewo. 2010-08-16 14:43
Wykonanie placu utwardzonego i piłkochwytu w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa boiska dla Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie". 2010-08-16 14:47
Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska Gmina Ryjewo w ramach realizowanego projektu pn. Scalanie gruntów w miejscowości Mątowskie Pastwiska gmina Ryjewo w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006. 2010-08-16 14:42
Wykonanie remontu dachu z wymianą pokrycia na budynku Urzędu Gminy Kwidzyn i Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie. 2010-08-16 14:41
Wykonanie przebudowy ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 3233G Krzykosy-Zebrdowo w miejscowości Cygany. 2010-08-16 14:40
Wykonanie remontu dachu z wymianą pokrycia na budynku Urzędu Gminy Kwidzyn i Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie. 2010-08-16 14:40
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej i budowie placu manewrowego na terenie Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie. 2010-08-16 14:39
Wykonanie badań w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w powiecie kwidzyńskim oraz dokonanie ich analizy pod kątem potencjalnych kierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii. 2010-08-16 14:38
Wykonanie dokumentacji ekonomiczno-technicznych dla celów przyszłej realizacji zadań inwestycyjnych w ramach społeczeństwa informacyjnego pod nazwą "Jak dostarczyć szybki i tani szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie powiatu kwidzyńskiego, jako instrument rozwoju obszarów wiejskich". 2010-08-16 14:47
Przebudowa przepustów pod zjazdami w miejscowości Mątowskie Pastwiska Gmina Ryjewo w ramach realizowanego projektu pn. "Scalanie gruntów w miejscowości Mątowskie Pastwiska gmina Ryjewo" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". 2010-08-16 14:36
Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12. 2010-08-16 14:35
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla wybranych obiektów miasta Kwidzyna i miasta Prabuty. 2010-08-16 14:34
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Kwidzyn: przebudowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 3204G Korzeniewo - Janowo w miejscowości Janowo. 2010-08-16 14:33
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2010-08-16 14:33
Przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60 000 EURO na ubezpieczenie majątku Powiatu Kwidzyńskiego. 2010-08-16 14:32
Przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60 000 EURO na świadczenie usług telekomunikacyjnych zakresu telefonii komórkowej dla potrzeb rozmów służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2010-08-16 14:31
Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2010-08-16 14:30
Przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja i remont auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12". 2010-08-16 14:48
Przetarg nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania i parkowania na parkingu strzeżonym na terenie powiatu kwidzyńskiego na koszt właściciela, pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 2010-08-16 14:29
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg powiatowych na obszarze powiat kwidzyńskiego. 2010-08-16 14:28
Przetarg na wycinkę oznaczonych drzew rosnących pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego zgodnie z zatwierdzonym Planem Wyrębu Drzew na 2006/2007r. 2010-08-16 14:27
Przetarg na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2010-08-16 14:26
Przetarg na wykonanie zadania pn. "Renowacja i remont auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12" 2010-08-16 14:26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania inwestycyjnego pn. \Modernizacja drogi Kwidzyn - Trzciano - Straszewo Publikacja obowiązkowa. 2010-08-16 14:24