Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie 2010-08-16 15:24
dokument Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Nebrowo Wielkie wzdłuż drogi powiatowej nr 3209G Grabowo - Rusinowo. 2010-08-16 15:24
dokument Zawiadomienie o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Sadlinki i części Gminy Kwidzyn. 2010-08-16 15:23
dokument Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu do wysokości 1.315.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2007 rok. 2010-08-16 15:23
dokument Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawę drukarek . 2010-08-16 15:22
dokument Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego w tymczasowej siedzibie zamawiającego w Kwidzynie przy ul. Toruńskiej 21 Zamawiający zawiadamia. 2010-08-16 15:22
dokument Zawiadomienie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie platformy schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach Gmina Ryjewo 2010-08-16 15:26
dokument Zawiadomienie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placu utwardzonego i piłkochwytu w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa boiska dla Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie" 2010-08-16 15:26
dokument Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska Gmina Ryjewo w ramach realizowanego projektu pn. "Scalenie gruntów w miejscowości Matowskie Pastwiska Gmina Ryjewo" w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006". 2010-08-16 15:26
dokument Zawiadomienie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu z wymianą pokrycia na budynku Urzędu Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie 2010-08-16 15:19
dokument Zawiadomienie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 3223 G Krzykosy- Zebrdowo w miejscowości Cygany. 2010-08-16 15:19
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej i budowie placu manewrowego na terenie Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie. 2010-08-16 15:18
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie badań w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w powiecie kwidzyńskim oraz dokonanie ich analizy pod kątem potencjalnychkierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii. 2010-08-16 15:17
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji ekonomiczno-technicznych dla celów przyszłej realizacji zadań inwestycyjnych w ramach społeczeństwa informacyjnego pod nazwą "Jak dostarczyć szybki i tani szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie powiatu kwidzyńskiego, jako instrument rozwoju obszarów wiejskich". 2010-08-16 15:25
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przebudowy w wyznaczonych miejscach przepustów pod zjazdami w miejscowości Mątowskie Pastwiska gmina Ryjewo w ramach projektu pn. "Scalenie gruntów w miejscowości Mątowskie Pastwiska gmina Ryjewo" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006" 2010-08-16 15:25
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla wybranych obiektów miasta Kwidzyna i miasta Prabuty 2010-08-16 15:16
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przebudowy ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 3204G Korzeniewo- Janowo w miejscowości Janowo 2010-08-16 15:15
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12 2010-08-16 15:15
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na ubezpieczenie mienia Powiatu Kwidzyńskiego 2010-08-16 15:14
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i remont auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie przy ul. Konarskiego12 2010-08-16 15:14
dokument Rozstrzygnięcie dot. pielęgnacji zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego 2010-08-16 15:13
dokument Rozstrzygnięcie dot. na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej dla potrzeb rozmów służbowych pracowników 2010-08-16 15:13
dokument Rozstrzygnięcie dot. na świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania i parkowania pojazdów na terenie powiatu kwidzyńskiego 2010-08-16 15:12
dokument Rozstrzygnięcie dot. przetarg na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego 2010-08-16 15:12
dokument Rozstrzygnięcie dot. zamówienia publicznego na wykonanie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego zainstalowanego wzdłuż dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego 2010-08-16 15:11
dokument Rozstrzygnięcie dot. przetargu na wycinkę oznaczonych drzew rosnących pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego zgodnie z zatwierdzonym Planem Wyrębu Drzew na 2006/2007r. 2010-08-16 15:10
dokument Rozstrzygnięcie dot. przetargu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi Kwidzyn - Trzciano - Straszewo". 2010-08-16 15:10
dokument Rozstrzygnięcie dot. przetargu na wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach powiatowych w okresie 2007r 2010-08-16 15:04
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peryferyjnego sprzętu komputerowego. 2010-08-16 14:12
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drukarek 2010-08-16 14:11
dokument Zaproszenie do składania ofert: "Wykonywanie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w tymczasowej siedzibie przy ul. Toruńskiej 21 oraz budynku Pawilonu przy ul. Warszawskiej 19" 2010-08-16 14:11
dokument Zaproszenie do składania ofert: "Dostawę serwera z oprogramowaniem" 2010-08-16 14:10
dokument Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Dostawa i zakup oleju opałowego do kotłowni w tymczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Toruńskiej 21". 2010-08-16 14:10