Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 374/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. 2016-05-11 13:28
dokument Uchwała Nr 375/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany załącznika Nr 289/04 do uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego. 2016-05-11 14:03
dokument Uchwała Nr 376/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-05-11 14:05
dokument Uchwała Nr 377/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. o zmianie uchwały nr 367/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2005r. 2016-05-11 14:10
dokument Uchwała Nr 378/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. 2016-05-11 14:16
dokument Uchwała Nr 379/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2006 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2006 roku 2016-05-11 14:18
dokument Uchwała Nr 380/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-11 14:22
dokument Uchwała Nr 381/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia powiatowej listy rankingowej oraz przyznania stypendiów i zatwierdzenia powiatowej listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/38/05 "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.( ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 387/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 STYCZNIA 2006R.) 2016-05-11 14:26
dokument Uchwała Nr 382/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-11 14:30
dokument Uchwała Nr 383/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-16 10:23
dokument Uchwała Nr 384/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. 2016-05-16 10:31
dokument Uchwała Nr 385/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńsiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. 2016-05-16 10:35