Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek na rok budżetowy 2010.

Uchwała nr XLVII/298/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek na rok budżetowy 2010.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, których może udzielić Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2010 na kwotę 400.000,00 zł.

§ 2.

  1. Pożyczek udziela się na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

  1. Pożyczek, o których mowa w ustępie 1, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego może udzielać na okres do 4 lat.

 

  1. Udzielane z budżetu powiatu kwidzyńskiego pożyczki nie podlegają oprocentowaniu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących m.in. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez zarząd w danym roku budżetowym.

W przedmiotowym projekcie uchwały na rok 2010 została wyznaczona kwota 400.000 zł, jako maksymalna wysokość pożyczek udzielanych z budżetu powiatu, których źródłem sfinansowania są dochody własne powiatu.

Na podstawie tej uchwały, na wniosek zainteresowanych podmiotów zarząd powiatu może udzielać pożyczek w celu realizacji zadań publicznych na okres do 4 lat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-09-2010 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-09-2010 13:58