Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 332/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2005r.w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-11 09:35
dokument Uchwała Nr 333/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-11 10:08
dokument Uchwała Nr 334/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. 2016-05-11 10:11
dokument Uchwała Nr 335/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 2016-05-11 10:14
dokument Uchwała Nr 336/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-05-11 10:16
dokument Uchwała Nr 337/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 2016-05-11 10:17
dokument Uchwała Nr 338/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. ( UCHWAŁA TRACI MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 388/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 STYCZNIA 2006R.) 2016-05-11 10:20
dokument Uchwała Nr 339/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2005r. 2016-05-11 10:20
dokument Uchwała Nr 340/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 8 lipca 2005 r. 2016-05-11 10:23
dokument Uchwała Nr 341/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. 2016-05-11 10:26
dokument Uchwała Nr 342/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. 2016-05-11 10:27
dokument Uchwała Nr 343/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. 2016-05-11 10:29