Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIII/167/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/155/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Plany Rozwoju Lokalnego Powiatu Kwidzyńskiego".

Uchwała Nr XXIII / 167 / 2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

  z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/155/2004  Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Plany Rozwoju Lokalnego Powiatu Kwidzyńskiego”.

            Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada powiatu uchwala, co następuje

 

§ 1.

W  Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kwidzyńskiego dopisuje się:

I.                   str. 34 pkt 13 w brzmieniu...” poprawa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

II.                str. 35 w celach niezbędnych zdanie w brzmieniu:

·         tworzenie i rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformacyjnej, elektronicznego obiegu dokumentów,

w celach drugorzędnych zdania w brzmieniu:

·         rozwój publicznych elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,

·         tworzenie dalszych publicznych punktów dostępu do Internetu.

III.             str. 41 w tabeli pkt 25 w brzmieniu:

Budowa infrastruktury teleinformacyjnej elektronicznego obiegu dokumentów
w starostwie

 

 

 

660.000

 

 

 

2004 - 2005

 

 

 

 

 

Etap I

 60.000

 

 

60.000

 

 

 

powiat

 15.000

 

 

15.000

 

 

 

środki unijne

preferencje
 z PORR

 

45.000

 

 

 

45.000

 

 

 

Etap II

600.000

 

 

 

600.000

 

 

powiat

150.000

 

 

 

150.000

 

 

środki unijne

Preferencje
z PORR

 

450.000

 

 

 

 

450.000

 

 

Razem powiat

13307943

 

  82816

1236234

  3700314

  1838079

  6450500

Razem PFOŚr i GW

  5504607

 

        0

  710000

  1168788

    912739

  2713080

Razem inne

49987819

 

338686

7608238

12445198

  9546197

20049500

Ogółem

68800369

 

421502

9554472

17314300

12297015

29213080

                 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

      Starostwo jest zainteresowane złożeniem wniosku o wsparcie środkami unijnymi w ramach funduszy strukturalnych (ZPORR) przygotowywanego wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Kwidzynie, programu inwestycyjnego w zakresie zbudowania centrum usług teleinternetowych w powiecie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

      Przedsięwzięcie to planujemy podzielić na dwa etapy, w ramach których chcemy stworzyć system elektronicznego rejestrowania korespondencji i dokumentów wpływających do starostwa i wychodzących ze starostwa oraz kierowania ich do biuletynu informacji publicznej. W drugim etapie natomiast chcemy zbudować centrum teleinformatyczne służące mieszkańcom powiatu za pośrednictwem gmin, do kontaktów z administracją publiczną.

      Dla poprawnie przygotowywanego wniosku o wsparcie funduszami unijnymi na poziomie 75% przedsięwzięcia inwestycyjnego, tytuł ten musi być ujęty w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kwidzyńskiego.

      W związku z powyższym w imieniu zarządu powiatu, wnoszę o przyjęcie proponowanej uchwały w przedłożonej treści.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-11-2010 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 11-11-2010 15:43