Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIII/165/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/104/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 - 2011".

Uchwała Nr XXIII ./ 165 / 2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

  z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/104/2003  Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 – 2011.

            Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada powiatu uchwala, co następuje 

 

§ 1.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu na lata 2004 – 2011 dopisuje się na str. 4 pkt 25 w brzmieniu:

Budowa infrastruktury teleinformacyjnej elektronicznego obiegu dokumentów
w starostwie

 

 

 

     660.000

 

 

 

2004- 2005

 

 

 

 

Etap I powiat

       15.000

2004

  15.000

 

 

 

Środki unijne
z preferencją
 z PORR

 

       45.000

 

2004

 

  45.000

 

 

 

Etap II powiat

     150.000

2005

 

     150.000

 

 

Środki unijne
z preferencją
z PORR

 

     450.000

 

2005

 

 

     450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem powiat

13.307.943

 

  97.816

  1.371.234

  1.838.079

  6.450.500

Razem PFOŚ i GW

  5.504.607

 

           0

     710.000

     912.739

  2.713.080

Razem inne

49.987.819

 

383.686

  8.013.238

  9.546.197

20.049.500

Ogółem

68.800.369

 

481.502

10.094.472

12.297.015

29.213.080

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

      Starostwo jest zainteresowane złożeniem wniosku o wsparcie środkami unijnymi w ramach funduszy strukturalnych (ZPORR) przygotowywanego wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Kwidzynie, programu inwestycyjnego w zakresie zbudowania centrum usług teleinternetowych w powiecie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

      Przedsięwzięcie to planujemy podzielić na dwa etapy, w ramach których chcemy stworzyć system elektronicznego rejestrowania korespondencji i dokumentów wpływających do starostwa i wychodzących ze starostwa oraz kierowania ich do biuletynu informacji publicznej. W drugim etapie natomiast chcemy zbudować centrum teleinformatyczne służące mieszkańcom powiatu za pośrednictwem gmin, do kontaktów z administracją publiczną.

      Dla poprawnie przygotowywanego wniosku o wsparcie funduszami unijnymi na poziomie 75% przedsięwzięcia inwestycyjnego, tytuł ten musi być ujęty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu na lata 2004 – 2011.

      W związku z powyższym w imieniu zarządu powiatu, wnoszę o przyjęcie proponowanej uchwały w przedłożonej treści.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-11-2010 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 11-11-2010 15:43