Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 318/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-05-11 08:51
dokument Uchwała Nr 319/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-05-11 08:52
dokument Uchwała Nr 320/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 2016-05-11 08:52
dokument Uchwała Nr 321/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r 2016-05-11 08:58
dokument Uchwała Nr 322/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 290/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2004R.) (TRACI MOC UCHWAŁA NR 294/04 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R.) 2016-05-11 09:10
dokument Uchwała Nr 323/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Równy start równe szanse - stypendia dla studentów" na rok akademicki 2004/2005 oraz kwot stypendiów. 2016-05-11 09:09
dokument Uchwała Nr 324/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-11 09:13
dokument Uchwała Nr 325/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-11 09:15
dokument Uchwała Nr 326/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2016-05-11 09:19
dokument Uchwała Nr 327/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2016-05-11 09:20
dokument Uchwała Nr 328/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 2016-05-11 09:21
dokument Uchwała Nr 329/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na stypendia dla studentów z powiatu kwidzyńskiego na rok akademicki 2004/2005, ze środków własnych powiatu oraz przyznania kwot stypendiów. 2016-05-11 09:22
dokument Uchwała Nr 330/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powierzenia realizacji projektu - ,,Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ? Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 2016-05-11 09:25
dokument Uchwała Nr 331/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2016-05-11 09:26