Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 310/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2005 - 2006 - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych. 2016-05-11 07:57
dokument Uchwała Nr 311/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. 2016-05-11 07:57
dokument Uchwała Nr 312/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. 2016-05-11 07:58
dokument Uchwała Nr 313/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2005r.w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-05-11 08:35
dokument Uchwała Nr 314/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2005r. 2016-05-11 08:37
dokument Uchwała Nr 315/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. 2016-05-11 08:40
dokument Uchwała Nr 316/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005r. 2016-05-11 08:44
dokument Uchwała Nr 317/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia28 kwietnia 2005r.w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji "LIWA" w Orkuszu stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego. 2016-05-11 08:46