Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 1/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/32/01/06 "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.1 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-06-23 08:28
dokument Uchwała Nr 2/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/33/01/06 "Eurostypendia dla studentów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.2 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-06-23 08:29
dokument Uchwała Nr 3/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. 2016-06-23 08:29
dokument Uchwała Nr 4/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. 2016-06-23 08:29
dokument Uchwała Nr 5/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 403/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-06-23 08:30
dokument Uchwała Nr 6/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 404/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku do dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". 2016-06-23 08:30
dokument Uchwała Nr 7/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2006-12-21 w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. 2016-06-23 08:30
dokument Uchwała Nr 8/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2007 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2007 roku. 2016-06-23 08:30
dokument Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 143/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 98/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2008R.) 2016-06-23 08:31
dokument Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-06-23 08:31
dokument Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. 2016-06-23 08:31
dokument Uchwała Nr 12/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego. 2016-06-23 08:31