Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVIII /109/ 2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2010-11-22 19:38
dokument Uchwała Nr XVIII /110/ 2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 2010-11-22 19:36
dokument Uchwała Nr XVIII /111/ 2004 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2004. 2010-11-22 19:27
dokument Uchwała Nr XVIII /112/ 2004 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2003. 2010-11-22 19:25
dokument Uchwała Nr XVIII /113/ 2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2004. 2010-11-22 19:24
dokument Uchwała Nr XVIII /114/ 2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przekazania zadań określonych w Ustawie o drogach publicznych na obszarze Miasta Kwidzyn oraz Miasta i Gminy Prabuty. 2010-11-22 19:23
dokument Uchwała Nr XVIII /115/ 2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Starostwa Powiatowego. 2010-11-22 19:21
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/304/2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 2010-11-22 19:19