Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXXVII/268/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25.06.2001r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajmowanie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości przekazanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie organowi założycielskiemu.

Załącznik Nr 13

do protokołu Nr 37 XXXVII sesji

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

Uchwała Nr XXXVII/268/2001

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 25 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajmowanie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości przekazanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie organowi założycielskiemu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 8 lit. “a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 552, Nr 26, poz. 306, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009), art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

Rada Powiatu w Kwidzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasową treść § 1 w brzmieniu:

„Wyraża się zgodę na wydzierżawienie lub wynajęcie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości przekazanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.”

i nadaje nową treść w brzmieniu:

„Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości przekazanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-11-2010 21:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 25-06-2001
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2010 21:21