Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXXI/207/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na uregulowanie zobowiązań, które z mocy prawa obciążą budżet powiatu po zlikwidowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.

Załącznik Nr 13

do protokołu 31/XXXI

z XXXI  sesji Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 29 stycznia 2001 r.

 

Uchwała Nr XXXI/207//2001

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 29 stycznia 2001 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na uregulowanie zobowiązań, które
z mocy prawa obciążą budżet powiatu po zlikwidowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.

            Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 57  z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm. )

Rada Powiatu w Kwidzynie uchwala, co następuje :

§ 1

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 3.000.000 zł.

§ 2

Kredyt bankowy zostanie przeznaczony na uregulowanie zobowiązań, które z mocy prawa obciążą budżet powiatu po zlikwidowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.

§ 3

Ustala się termin spłaty kredytu bankowego do dnia 31.12.2003 r.

§ 4

Spłata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi na warunkach ustalonych odrębną umową  z dochodów własnych powiatu.

§ 5

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco .

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kwidzynie do zawarcia umowy kredytowej zgodnie
z postanowieniami  zawartymi w § 1do  5.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zobowiązania wobec wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kwidzynie w samych należnościach podstawowych wynoszą  około 4.000.000 zł. Większość wierzycieli nie wyraża zgody na redukcję zadłużenia podstawowego i umorzenie odsetek jednocześnie istnieje jednak szansa zawarcia porozumień z większością  wierzycieli o spłacie 100 % należności  podstawowych z jednoczesnym umorzeniem odsetek – w przypadku gdy spłata zostanie dokonana w terminie najbliższych dwóch miesięcy. Dalsze oczekiwanie Powiatu, aż do faktycznego zakończenia likwidacji SP ZOZ w Kwidzynie i formalne przejęcie zobowiązań zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej spowoduje przede wszystkim zwiększenie długu poprzez doliczenie odsetek
za zwłokę oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Obecne wpływy SP ZOZ w likwidacji w Kwidzynie pozwalają jedynie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania szpitala.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów z tytułu odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000 zł, w celu uregulowania powstałych zobowiązań.

Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych powiatu, pochodzących z dzierżawy części nieruchomości zabudowanej, położonej w Kwidzynie przy ul. Hallera oraz ze sprzedaży części wyposażenia tej nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-11-2010 22:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2001
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-10-2018 14:10