Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr V/39/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy. 2011-03-08 12:49
dokument Uchwała Nr V/38/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 2011-03-08 12:47
dokument Uchwała Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. 2011-03-08 12:45
dokument Uchwała nr V/36/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej. 2011-03-08 12:34
dokument Uchwała nr V/35/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Podjazdowej w Kwidzynie. 2011-03-08 12:29
dokument Uchwała Nr V/34/ 2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2011 r. 2011-03-08 12:25
dokument Uchwała Nr V/33/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina Kwidzyn na rzecz Gminy Kwidzyn. 2011-03-08 12:07
dokument Uchwała Nr V/32/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Górki Gmina Kwidzyn na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn. 2011-03-08 12:05
dokument Uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/100/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. 2011-03-08 12:03
dokument Uchwała Nr V/30/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego. 2011-03-08 12:00
dokument Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. 2011-03-08 11:55
dokument Uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011. 2011-03-08 11:45
dokument Uchwała Nr V/27/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024. 2011-03-08 11:37