Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. 2011-05-06 09:25
dokument Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu kwidzyńskiego. 2011-05-06 09:19
dokument Uchwała nr VII/53/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011. 2011-05-06 09:10
dokument Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024. 2011-05-06 09:03
dokument Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i Gimnazjum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. 2011-06-30 11:28
dokument Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2014. 2011-05-06 08:50
dokument Uchwała Nr VII/49/2011Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011r w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2010. 2011-05-06 08:45