Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2014.

Uchwała nr VII/50/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2014”

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm) i art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala , co następuje:

§1

Przyjmuje się „ Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2014”, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 

Art. 19 ustawy o pomocy społecznej w punkcie 1 stanowi, że zadaniem własnym powiatu jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Natomiast art.112 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej rolę koordynatora realizacji strategii przypisuje powiatowemu centrum pomocy rodzinie.

Niniejsza strategia została opracowana na podstawie informacji uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w trakcie wykonywania statutowych działań, w tym także prowadzonych we współpracy z innymi podmiotami m.in. terenowymi ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. Wykorzystano również ogólnodostępne dane statystyczne. Zapisy strategii powstały przy uwzględnieniu realnych możliwości ich realizacji.

Projekt strategii został skonsultowany ze wszystkimi gminami z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Przyjęta do realizacji strategia będzie stanowiła punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie będzie podstawą do ubiegania się przez instytucje samorządu terytorialnego o środki zewnętrzne ( z budżetu państwa, funduszy unijnych i inne).

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-05-2011 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 06-05-2011 08:50