Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu kwidzyńskiego.

Uchwała Nr VII/54/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu kwidzyńskiego

 

Na podstawie art. 12 pkt 9 b w związku z art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu kwidzyńskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kwidzyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/54/2011
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) do zadań publicznych powiatu należy zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Art. 12 pkt 9b stanowi, że uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.

Starosta zgodnie z art. 35 ust.2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym jest kierownikiem

starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych inspekcji i straży, a także sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb inspekcji i straży.

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach, w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy Starosta.

Do jej zadań należy między innymi przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 roku zatwierdziła projekt „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 - 2014 dla powiatu kwidzyńskiego”.

Realizacja poprzednio uchwalonego Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą Nr VIII/70/2007 z dnia 28 maja 2007 r. roku zakończyła się w grudniu 2010 roku.

 

Załączniki do pobrania:.

1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-05-2011 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 06-05-2011 09:19