Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze roku budżetowego.

Uchwała

Nr VIII/57/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 maja 2011 r.

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze roku budżetowego.

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U.2001.142.1592 z późn. zm.) oraz art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w art. 266 ust. 2 dała kompetencje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do określenia zakresu i formy informacji o:

1) przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,

2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,

3) przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt.10, 13, 14 w/w ustawy, dla których organem założycielskim jest powiat kwidzyński za I półrocze.

 

Na dzień podejmowania niniejszej uchwały, powiat kwidzyński nie posiada samorządowych instytucji kultury, samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, w związku z czym nie jest określony zakres i forma informacji z wykonania planów finansowych dla tych jednostek.

Informacje te, Zarząd Powiatu zobowiązany jest zgodnie z określonym zakresem i w określonej przez organ stanowiący formie, przekazać Radzie Powiatu oraz RIO w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.

Przygotowane w proponowanej formie dokumenty będą spełniać wymogi prawne, a także przedstawiać w sposób przejrzysty i pełny dane dotyczące wykonania budżetu oraz informację z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

 


Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-06-2011 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-06-2011 09:16