Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2010/2011. 2011-09-26 07:37
dokument Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych. 2011-09-26 07:37
dokument Przetarg nieograniczony na na wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3140G na odcinku od Brokowa (od 5+100.00) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 524 utwardzenie pobocza . 2011-09-26 07:37
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie zimowego utrzymania dróg na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2010-2011. 2011-09-26 07:36
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Sala sportowa przy ZSP nr 2 w Kwidzynie. 2011-09-26 07:36
dokument Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Sala sportowa przy ZSP nr 2 w Kwidzynie. 2011-09-26 07:36
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na złożeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla wybranych obrębów gminy Gardeja, gminy Kwidzyn, gminy Prabuty, gminy Ryjewo i gminy Sadlinki ( łącznie 8 obrębów) oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.7.7. 2011-09-26 07:36
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektu ZSP 4 w Kwidzynie w ramach inwestycji pn. Modernizacja obiektu ZSP 4 w Kwidzynie z adaptacją dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. 2011-09-26 07:35
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżącego utrzymania w czystości pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2011-09-26 07:35
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych i luster. 2011-09-26 07:35
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych i luster. 2011-09-26 07:35
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2011-09-26 07:34
dokument Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. 2011-09-26 07:34
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach. 2011-09-26 07:33
dokument Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II) Kwidzyn- Trzciano- Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00. 2011-09-26 07:32