Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 90/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie. 2012-01-19 14:11
dokument Uchwała nr 91/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu. 2012-01-19 14:12
dokument Uchwała Nr 92/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie pomocy społecznej. 2012-01-19 14:12
dokument Uchwała nr 93/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. 2012-01-19 14:17
dokument Uchwała nr 94/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2012. 2012-01-19 14:18
dokument Uchwała nr 95/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 2012-01-19 14:20
dokument Uchwała nr 96/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2012 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 220/13 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 STYCZNIA 2013 R.) 2015-04-23 14:29
dokument Uchwała nr 97/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji, z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest- refundację kosztów utylizacji ( składowania) odpadów zawierających azbest. 2012-01-26 10:21
dokument Uchwała nr 98/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński z zakresu kultury organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 208/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2012 R.) 2012-12-06 13:33
dokument Uchwała nr 99/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński z zakresu sportu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 209/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2012 R.) 2012-12-06 13:34