Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 90/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Uchwała Nr 90/12
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 5 stycznia 2012 r.

 
w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

 § 1 

Upoważnia się Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie Panią Bożenę Pajewską do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, którą kieruje.

§ 2

W ramach posiadanego upoważnienia do składania oświadczeń woli, o których mowa w § 1 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie może zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planu finansowego wydatków tej jednostki.

§ 3

 Wprowadza się wzór upoważnienia określony w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się staroście.

§ 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 2 stycznia 2012 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 90/12
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 5 stycznia 2012 r.

 

 

Upoważnienie

 
Zarząd Powiatu upoważnia Pana(nią)

…………………………………………………………...............................................................
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………….. (stanowisko służbowe)

 do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań jednostki, którą kieruje:

…………………………………………………………………………………………………..(nazwa jednostki)

 

 

Upoważnienie ważne jest do odwołania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-01-2012 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2012 14:11