Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 91/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu.

Uchwała nr 91/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/80/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII /80/ 2011 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, określa się szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w 2012 roku oraz wysokość środków na zadania w zakresie:

 

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 10.000 zł;

  2. kultury fizycznej i sportu - 30.000 zł

 

§ 2

 

  1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

 

§ 3

 

Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-01-2012 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2012 14:12