Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 92/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała Nr 92/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 9 stycznia 2012 roku z otwarcia i opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera następującą ofertę realizacji zadania publicznego w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zleconego zadania:

 

Lp.

Nazwa organizacji (oferenta)

Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 14

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

70.000 zł

 

Łączna wysokość udzielonej dotacji

 

70.000 zł

 

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 15 grudnia 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie pomocy społecznej dot. prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej została złożona jedna oferta przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich p.w. św. Józefa z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 14.

Do rozpatrzenia ofert uchwałą nr 85/11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez powiat kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej została powołana Komisja Konkursowa.

W ocenie Komisji, oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich p.w. św. Józefa z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 14, spełnia wymagania określone w ustawie, o której mowa wyżej i w ogłoszeniu o konkursie. W zbiorczej ocenie merytorycznej oferta Nr 1 dot. prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej uzyskała 44,2 pkt (na 50 możliwych).

Wnioskowana przez oferenta kwota dotacji na dofinansowanie realizacji zadania odpowiada wysokości środków publicznych zaplanowanych przez Powiat na realizację zadania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-01-2012 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2012 14:12