Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 99/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński z zakresu sportu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 209/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2012 R.)


Uchwała nr 99/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 31 stycznia 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński z zakresu sportu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 15 ust. 2a, 2b ust. 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/80/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

  2. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

Skład Komisji:

 

1) Włodzimierz Dawidowski - przedstawiciel starostwa powiatowego - przewodniczący,

2) Joanna Bożek - przedstawiciel starostwa powiatowego,

3) Anna Świątkowska - przedstawiciel starostwa powiatowego,

4) Piotr Stec - przedstawiciel reprezentujący organizacje pozarządowe,

5) Franciszek Klawitter - przedstawiciel reprezentujący organizacje pozarządowe.

 

§ 2

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej znajduje się w uchwale Nr XII/80/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr 27/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 01-02-2012 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 06-12-2012 13:34