Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 116/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 2012-05-10 10:44
dokument Uchwała Nr 117/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2012 r. 2012-05-16 13:23
dokument Uchwała nr 118/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji, z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest- refundację kosztów utylizacji ( składowania) odpadów zawierających azbest 2012-05-16 13:26
dokument Uchwała Nr 119/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2012r. 2012-05-16 13:29
dokument Uchwała Nr 120/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kwidzyński. 2012-05-16 13:45
dokument Uchwała Nr 121/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 2012-05-16 13:47
dokument Uchwała nr 122/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" 2012-05-24 11:48
dokument Uchwała nr 123/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" 2012-05-24 11:52
dokument Uchwała nr 124/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości. 2012-05-24 11:57
dokument Uchwała nr 125/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji, z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest- refundację kosztów utylizacji ( składowania) odpadów zawierających azbest 2012-05-24 12:03
dokument Uchwała nr 126/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie. 2012-05-30 13:45
dokument Uchwała nr 127/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2012-05-30 13:48
dokument Uchwała nr 128/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie. 2012-05-30 13:50
dokument Uchwała nr 129/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. 2012-05-30 13:52
dokument Uchwała nr 130/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2012-05-30 13:54
dokument Uchwała nr 131/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 2012-05-30 13:56