Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 177/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat Kwidzyński w 2012 roku. 2012-09-18 11:37
dokument Uchwała nr 178/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy nr WRR/000116/11/D z dnia 29 sierpnia 2012 roku o dofinansowanie projektów w ramach ?Programu wyrównywania różnic między regionami II? w obszarze G. 2012-09-18 11:39
dokument Uchwała nr 179/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019. 2012-09-18 11:41
dokument Uchwała nr 180/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji, z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest- refundację kosztów utylizacji (składowania) odpadów zawierających azbest. 2012-09-18 11:43
dokument Uchwała Nr 181/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej. 2012-09-21 10:12
dokument Uchwała Nr 182/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej. 2012-09-21 10:13
dokument Uchwała Nr 183/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Miasta Prabuty do kategorii dróg gminnych. 2012-09-28 08:33
dokument Uchwała nr 184/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji, z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest- refundację kosztów utylizacji (składowania) odpadów zawierających azbest. 2012-09-28 08:40
dokument Uchwała nr 185/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2012-09-28 08:43
dokument Uchwała nr 186/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-28 08:45
dokument Uchwała Nr 187/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2012r. 2012-09-28 08:47
dokument Uchwała Nr 188/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udostępniania do wglądu mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego, sprawozdania finansowego pełnomocnika Inicjatora Referendum dotyczącego referendum powiatowego z dnia 12 sierpnia 2012 r. 2012-10-24 08:47
dokument Uchwała Nr 189/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udostępniania do wglądu mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego, sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum powiatowym z dnia 12 sierpnia 2012r. 2012-10-24 08:47
dokument Uchwała Nr 190/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum powiatowym w dniu 12 sierpnia 2012 r. 2012-09-28 08:51