Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 177/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat Kwidzyński w 2012 roku.


Uchwała nr 177/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 13 września 2012 r.

 

 

w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat Kwidzyński w 2012 roku

 

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XVII/139/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

 

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się przesunięcia środków z następujących zadań:

I. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

1. środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)- zwiększyć o 70.500,00 zł,

2. środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)- zmniejszyć o 70.500,00 zł.

II. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

1.środki na likwidację barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit d) - zwiększyć o 35.000,00 zł,

2.środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit a ) - zwiększyć o 15.000,00 zł,

3.dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c ) - zmniejszyć o 50.000,00 zł.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. określała zadania oraz wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2012 r. na poszczególne zadania.

W związku z ostatecznym rozliczeniem zadań, które były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, istnieje konieczność przesunięcia środków Funduszu między poszczególnymi zadaniami.

W zakresie środków przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej proponuje się przesunąć kwotę 70.500,00 zł na zadanie: „Środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”.

Z kolei w zakresie środków przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę w wysokości 35.000,00 zł proponuje się przesunąć na zadanie: „Likwidacja barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”, a kwotę w wysokości 15.000,00 zł proponuje się przesunąć na zadanie: „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”.

Przesunięcie wyżej wymienionych kwot jest niezbędne, ponieważ w ramach wymienionych zadań pozostała największa liczba niezrealizowanych wniosków gotowych do wypłaty.

Zgodnie z uchwałą wymienioną na wstępie Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do podejmowania uchwał w sprawie przesunięć środków Funduszu między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2012 r., w związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 18-09-2012 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 18-09-2012 11:37