Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 182/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.

Uchwała Nr 182/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 20 września 2012 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie  elektronicznej.  

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz  § 20 a  ust. 2, § 7  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 19 lutego 2002 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie.  

 

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem  uchwały powierza się właściwemu Członkowi Zarządu według kompetencji.  

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  3 września 2012 r.  

 

Uzasadnienie

 

W związku z   § 20 a   ust. 2   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z  dnia 19 lutego 2002 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 23, poz. 225, z   późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej nr 1, zwrócił się z  wnioskiem o  wyrażenie zgody na prowadzenie od 03.09.2012 r. dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej. Swój wniosek uzasadnił pozytywną opinią Rady Pedagogicznej, pozytywnymi doświadczeniami w równoległym prowadzeniu dziennika elektronicznego oraz tradycyjnego dziennika w  formie papierowej oraz dobrym przygotowaniem i  gotowością nauczycieli do wprowadzenia zmian. Program wykorzystywany w  szkole spełnia wymogi w/w rozporządzenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 21-09-2012 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2012 10:13