Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 185/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


Uchwała nr 185/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/300/ 2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Projekt „Rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zostanie umieszczony na stronie www.powiatkwidzynski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 28 września do 12 października 2012 roku.

 

§ 4

  1. Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej powiatu, według formularza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/300/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2. Uwagi do projektu rocznego programu można składać również osobiście na w/w formularzu w siedzibie starostwa..

§ 5

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

 

§ 6

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Joanna Bożek - pracownik Wydziału Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.

 

§ 7

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

§ 8

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu powiatu według kompetencji.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do uchwały - program

2. załącznik do programu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 28-09-2012 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 28-09-2012 08:43