Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 190/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum powiatowym w dniu 12 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 190/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum powiatowym w dniu 12 sierpnia 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) w związku z art. 41 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z póź. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum powiatowym w dniu 12 sierpnia 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 190/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 września 2012 r.

Sprawozdanie finansowe

 

z poniesionych wydatków finansowych w związku z referendum powiatowym przeprowadzonym w dniu 12 sierpnia 2012 r.

dział 750 rozdział 75053

PLAN WYDATKÓW

WYDATKOWANO

99 876,00 zł

88 685,25

LICZBA OBWODÓW

48

Lp.

Zadania

Kwota planowana

Kwota wykonana

1

§ 2310

Dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach porozumienia pomiędzy j.s.t.

 

 

 

32 228,00

 

 

21 138,96

2

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum i członków Powiatowej Komisji do Spraw Referendum)

49 190,00

49 190,00

3

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

(pochodne od wynagrodzeń bezosobowych)

 

308,00

307,80

4

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

(pochodne od wynagrodzeń bezosobowych)

45,00

44,10

5

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

(umowy zlecenia: na przeprowadzenie szkoleń obwodowych komisji do spraw referendum, na odbiór protokołów z obwodów głosowania, na sporządzenie wykazów członków obwodowych oraz powiatowej komisji do spraw referendum oraz na sporządzenie listy wypłat diet i sporządzenie deklaracji pitR)

3 000,00

3 000,00

6

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

( zakup materiałów biurowych, kserograficznych, paliwa do samochodu służbowego)

1 468,00

1 466,66

7

§ 4300

Zakup pozostałych usług

( wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych dla obwodowych i powiatowej komisji do spraw referendum, emisja ogłoszeń, druk kart do głosowania)

12 447

12 348,24

8

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

 

1 190,00

1 189,49

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 28-09-2012 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 28-09-2012 08:51