Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: "Termomodernizacja budynku MOPS w Kwidzynie" (TRACI MOC UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2012 R.) 2013-03-27 10:55
dokument Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Janowo (TRACI MOC UCHWAŁA NR XXIII/169/2012 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 R.) ( UHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXXI/219/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 R.) 2013-08-28 11:06
dokument Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013. 2013-03-27 10:33
dokument Uchwała Nr XXVII/192/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2013-03-27 10:25
dokument Uchwała Nr XXVII/191/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. 2013-03-27 10:20
dokument Uchwała Nr XXVII/190/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kwidzyńskiego w roku 2012. 2013-03-27 10:18
dokument Uchwała Nr XXVII/189/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2012. 2013-03-27 10:16
dokument Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kwidzyńskiego w roku 2012. 2013-03-27 10:13