Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Janowo (TRACI MOC UCHWAŁA NR XXIII/169/2012 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 R.) ( UHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXXI/219/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 R.)

Uchwała nr XXVII/194./2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 marca 2013r.

 

 

w sprawie przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Janowo

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, w wysokości 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowo.

 

§2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Janowo

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

W roku 2012 Gmina Kwidzyn wystąpiła do powiatu kwidzyńskiego, z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowo. Uchwałą nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2012r. przyznana została Gminie Kwidzyn pomoc finansowa z budżetu powiatu na rok 2013, w kwocie 60 000zł. w formie dotacji celowej, na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Janowo.

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce w roku 2013 zostały zmniejszone dochody budżetu powiatu z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska. Kwota o którą zostaną zmniejszone dochody wyniesie ok. 775 000 zł.

Pismem z dnia 05 marca 2013r. Starosta Kwidzyński zwrócił się do Wójta Gminy Kwidzyn z prośbą o rozpatrzenie możliwości obniżenia kwoty przyznanej dotacji, w związku z obniżeniem dochodów budżetu powiatu.

W związku z wyrażeniem przez Wójta Gminy Kwidzyn zgody na zmniejszenie kwoty dotacji o połowę, podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 27-03-2013 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 28-08-2013 11:06