Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół kontroli nt."Realizacja wniosków wynikających z wystąpienia pokontrolnego NIK skierowanego do Starosty po kontroli P/09/153 pn."Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej" 2013-04-09 12:05
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola prawodłowości wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i gónicze w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania i cofania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, a także wydawanie kopalin pospolitych". 2013-04-09 11:06
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola zadań wykonywanych jako organ administracji architektoniczno-budowlanej instytucji" 2013-04-09 11:02
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego określonych w wytycznych Wojewody Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2008-2010 oraz ZK 2009-2010". 2013-04-09 10:56
dokument Protokół kontroli nt."Bankowa obsługa wybranych jednostek samorządu terytorialnego". 2013-04-09 10:52
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola w zakresie utrzymania dróg powiatowych i urządzeń drogowych" 2013-04-09 10:47
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola w zakresie prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków. Przestrzeganie procedur przy wprowadzaniu zmian". 2013-04-09 10:42
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2009 rok". 2013-04-09 10:18
dokument Protokół kontroli nt." Kontrola prawidłowości i aktualności dokumentacji oraz przygotowania obiektu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej". 2013-04-09 10:42
dokument Protokół kontroli nt."Realizacja wniosków pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego NIK nr LGD-41006-01-08 z dnia 09.06.2008 r." 2013-04-09 10:22
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 20 do 25 stycznia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie przez Edwarda Rzeczyckiego Inspektora Wydziału Finansó i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2013-04-09 10:01