Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola inwestycji realizowanej w ramach realizacji zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych i luster" 2013-04-11 10:11
dokument Protokół kontroli nt."Ocena pod względem formalno-prawnym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów" 2013-04-11 10:10
dokument Protokół kontroli ZUS o/Gdańsk zgodny z zakresem przedmiotowym kontroli 2013-04-11 10:08
dokument Protokół kontroli nt."Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli" 2013-04-11 10:00
dokument Protokół kontroli nt."Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2007-2013 w zakresie projektu RPPM.08.01.01-00-043/08-01" 2013-04-11 09:59
dokument Protokół kontroli nt."Realizacja obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej"" 2013-04-11 09:57
dokument Protokół kontroli nt."Kontrola realizacji umowy Nr 1/UM/ROPS/PFRON/09 "Roboty budowlane związane z przystosowaniem budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do potrzeb osób niepełnosprawnych" 2013-04-11 09:55
dokument Protokół kontroli nt."Powiązania budżetu powiatu kwidzyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodó i wydatków w 2010r." 2013-04-11 09:54