Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 2013-06-28 10:34
dokument Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2012r. 2013-06-28 10:32
dokument Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2012 r. 2013-06-28 10:26
dokument Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2013. 2013-06-28 10:24
dokument Uchwała Nr XXIX/210/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2013-06-28 10:20
dokument Uchwała Nr XXIX/209/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi powiatami 2013-06-28 10:16
dokument Uchwała Nr XXIX/208/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy dla banku na czas obowiązywania umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu powiatu kwidzyńskiego. 2013-06-28 10:15
dokument Uchwała Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (TRACI MOC UCHWAŁA NR IX/64/2011 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2011 R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR. XXXIII/232/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2013 R.) 2013-10-30 13:49
dokument Uchwała nr XXIX/206/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Burgale, gmina Prabuty, powiat kwidzyński. 2013-06-28 09:59
dokument Uchwała Nr XXIX/205/ 2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim (TRACI MOC UCHWAŁA NR XVII/140/2012 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXXVI/261/2014 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2014 R.) 2014-04-07 11:46
dokument Uchwała Nr XXIX/204/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia (TRACI MOC UCHWAŁA NR XLVII/295/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 R.) 2013-06-28 10:13
dokument Uchwała XXIX/203/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych. 2013-06-28 09:50
dokument Uchwała Nr XXIX/202/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy poddzierżawy nieruchomości dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. 2013-06-28 09:48