Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 303/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu. 2013-11-15 07:17
dokument Uchwała nr 304/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (TRACI MOC UCHWAŁA NR 208/13 I 209/13 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO D DNIA 6 GRUDNIA 2012 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 3/14 I 4/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2014 R.) 2014-12-11 11:49
dokument Uchwała Nr 305/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2013-11-15 07:42
dokument Uchwała Nr 306/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014. 2013-11-15 09:47
dokument Uchwała Nr 307/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2013 rok. 2013-11-20 07:32
dokument Uchwała Nr 308/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej (TRACI MOC UCHWAŁA NR 211/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2012 R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 389/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 R.) 2014-11-20 10:15
dokument Uchwała Nr 309/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie pomocy społecznej. 2013-11-21 11:17
dokument Uchwała Nr 310/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2013 rok. 2013-11-25 12:47
dokument Uchwała nr 311/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. 2013-11-29 10:15
dokument Uchwała nr 312/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Rudnik, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-11-29 10:16